FÖRELÄSNING och UTBILDNING

Vikt och KBT

De flesta människor äter inte bara för att få näring till kroppen, utan vi använder maten som en social aktivitet och för att förhöja eller dämpa våra känslor. Du kan äta för att du är trött, stressad eller för att fira och belöna dig själv. Ibland går det här beteendet överstyr och maten blir till ett missbruk för att hantera ångest, stress och emotionell smärta.
 
KBT (kognitiv beteendeterapi) är idag ett etablerat sätt att arbeta med känsloätande och hetsätning inom sjukvård och viktbehandling. Viktökning, jojobantande, bulemia- och anorexia nervosa, oförmåga att behålla en sund hälsovikt, sned kroppsuppfattning – kan vara symptom på inre psykiskt smärta, som kan behandlas med KBT eller psykoterapi.

Bakgrund
Sedan 2008 har jag haft förmånen att hjälpa hundratals kvinnor och män att sluta med sina dieter och ändå gå ned i vikt. Jag coachar människor både enskilt och i grupp och har även arbetat inom sjukvården med ätstörningar och viktminskning. Idag utbildar jag även kostrådgivare, sjukvårdare och PT- och hälsocoacher i ämnet.

Privat konsultation
Vill du lära dig att hantera maten och vikten och slippa tankar på dieter? Med hjälp av KBT kan du förstå mekanismen bakom ditt ätbeteenden. Du kan få varaktiga verktyg och hjälp att balansera kroppens hunger och känslornas sug. Du får vägledning till att förändra det som hindrar dig idag att nå din hälsovikt. Vi jobbar också tillsammans med att stärka självkänslan och minska din vardagsstress. Du förtjänar att trivas med dig själv!

6 ggr 60 minuters coachning + boken Helhetsmetoden
8700 kr